Pročitaj više o MS virtualnom savjetniku
O Ivanu Fistoniću
O Terezi Gabelić
O Diani Balen
O Borisu Blažiniću
O Martini Bračun
O Maši Malenici
O Goranu Arbanasu
O Sandri Nađ Škegro
O Ani Badovinac

O Diani Balen

Prim.mr.sc. Diana Balen radi u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre milosrdnice. Bavi se liječenjem i rehabilitacijom odraslih osoba s mišićnokoštanim bolestima, EMNG dijagnostikom i ultrazvučnom dijagnostikom lokomotornog sustava. Posebna polja interesa su joj liječenje i rehabilitacija bolesnika s kroničnim muskuloskeletnim i neuromuskularnim bolestima, vertebrogenim tegoba, mišićnokoštanom boli i osteoporozom. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova te priopćenja. Aktivno je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, uključujući svjetske, europske, mediteranske i hrvatske kongrese fizikalne i rehabilitacijske medicine, svjetske kongrese osteoartritisa, osteoporoze i mišićnoskeletnih bolesti, te brojinim simpozijma, predavanjima, tečajevima I. kategorije, radionicama, uključujući i višetjedne edukacije iz rehabilitacijske medicine u Salzburgu (Austrija) i iz EMNGa u Uppsali (Švedska). Vanjska je suradnica Kineziološkog fakulteta i gošća predavačica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorica je specijalizantima iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Magistrirala je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon gotovo 20 godišnjeg liječničkog staža te 10 godišnjeg kliničkog specijalističkog staža stekla je naziv primarijus. Članica je Hrvatskog društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te Hrvatskog vertebrološkog društva.

O Diani Balen

Prim.mr.sc. Diana Balen radi u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre milosrdnice. Bavi se liječenjem i rehabilitacijom odraslih osoba s mišićnokoštanim bolestima, EMNG dijagnostikom i ultrazvučnom dijagnostikom lokomotornog sustava. Posebna polja interesa su joj liječenje i rehabilitacija bolesnika s kroničnim muskuloskeletnim i neuromuskularnim bolestima, vertebrogenim tegoba, mišićnokoštanom boli i osteoporozom. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova te priopćenja. Aktivno je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, uključujući svjetske, europske, mediteranske i hrvatske kongrese fizikalne i rehabilitacijske medicine, svjetske kongrese osteoartritisa, osteoporoze i mišićnoskeletnih bolesti, te brojinim simpozijma, predavanjima, tečajevima I. kategorije, radionicama, uključujući i višetjedne edukacije iz rehabilitacijske medicine u Salzburgu (Austrija) i iz EMNGa u Uppsali (Švedska). Vanjska je suradnica Kineziološkog fakulteta i gošća predavačica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorica je specijalizantima iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Magistrirala je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon gotovo 20 godišnjeg liječničkog staža te 10 godišnjeg kliničkog specijalističkog staža stekla je naziv primarijus. Članica je Hrvatskog društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te Hrvatskog vertebrološkog društva.

Projekt Virtualni MS Savjetnik u 2023. godini financiran je od strane: