Pročitaj više o MS virtualnom savjetniku
O Ivanu Fistoniću
O Terezi Gabelić
O Diani Balen
O Borisu Blažiniću
O Martini Bračun
O Maši Malenici
O Goranu Arbanasu
O Sandri Nađ Škegro
O Ani Badovinac

O Ivani Mostarac

Rođena sam 6. srpnja 1977. godine u Zagrebu gdje sam završila osnovnu školu, Gornjogradsku gimnaziju te Studijski centar socijalnog rada na Pravnom fakultetu.

Diplomirala sam 2004. godine te stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika.

U sustavu socijalne skrbi zaposlena sam od 2012. godine. Prethodno sam radila u privatnom sektoru, u nekoliko stranih kompanija  (Renault Nissan Hrvatska, Cisco Systems, Unicredit Leasing ) gdje sam stekla vrijedno iskustvo u radu na Odjelima vezanim uz kontakte sa strankama.

Posljednjih 8 godina zaposlena sam u Centru za socijalnu skrb Zaprešić. Od 2018. godine radim na Odjelu za novčana davanja. Prethodno sam radila u stručnom timu  za zaštitu djece, braka i obitelji.

Tijekom rada u sustavu socijalne skrbi, prošla sam razne edukacije vezano uz područje zaštite od nasilja u obitelji, posvojenje, udomiteljstvo, prava osoba s invaliditetom i sl.

Svoj posao doživljavam prije svega kao poziv, a potom kao zanimanje, obzirom da sam oduvijek izrazito senzibilizirana za potrebe ranjivih skupina stanovništva (djeca, mladi,  starije osobe, osobe s invaliditetom, siromašni).

O Ivani Mostarac

Rođena sam 6. srpnja 1977. godine u Zagrebu gdje sam završila osnovnu školu, Gornjogradsku gimnaziju te Studijski centar socijalnog rada na Pravnom fakultetu.

Diplomirala sam 2004. godine te stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika.

U sustavu socijalne skrbi zaposlena sam od 2012. godine. Prethodno sam radila u privatnom sektoru, u nekoliko stranih kompanija  (Renault Nissan Hrvatska, Cisco Systems, Unicredit Leasing ) gdje sam stekla vrijedno iskustvo u radu na Odjelima vezanim uz kontakte sa strankama.

Posljednjih 8 godina zaposlena sam u Centru za socijalnu skrb Zaprešić. Od 2018. godine radim na Odjelu za novčana davanja. Prethodno sam radila u stručnom timu  za zaštitu djece, braka i obitelji.

Tijekom rada u sustavu socijalne skrbi, prošla sam razne edukacije vezano uz područje zaštite od nasilja u obitelji, posvojenje, udomiteljstvo, prava osoba s invaliditetom i sl.

Svoj posao doživljavam prije svega kao poziv, a potom kao zanimanje, obzirom da sam oduvijek izrazito senzibilizirana za potrebe ranjivih skupina stanovništva (djeca, mladi,  starije osobe, osobe s invaliditetom, siromašni).

Projekt Virtualni MS Savjetnik financiran je od strane: