Komplementarne i alternativne metode liječenja

Natrag

Komplementarne i alternativne metode liječenja

Komplementarne i alternativne metode liječenja

Ovakvoj vrsti liječenja podvrgava se polovica do dvije trećine pacijenata koji boluju od multiple skleroze. Uzimajući u obzir rizik i dobrobit pojedine metode komplementarne i alternativne medicine u kontekstu multiple skleroze, raspon je širok. Tako, primjerice, akupunktura, konzumacija brusnica, unos vitamin D, prakticiranje tai chija i joge imaju nizak rizik i velika je vjerojatnost da će te metode pokazati pozitivne učinke. Terapije poput stimulacije imunološkog sustava, upotrebe pčelinjeg otrova i hiperbarične oksigenacije najčešće nisu dovoljno ispitane, ni učinkovite, a neke mogu biti i potencijalno štetne za bolesnika. Kako bi briga o pacijentima koji boluju od multiple skleroze bila što uspješnija, svakako se treba informirati o rizicima i koristima pojedinih metoda komplementarne i alternativne medicine.

Pacijenti koji boluju od multiple skleroze često primjenjuju alternativne i komplementarne metode liječenja. No ni neurolozi, ni zdravstveni djelatnici uključeni u skrb oboljelih obično nemaju dovoljno spoznaja o tim metodama, pa obično ne znaju koriste li se njihovi pacijenti njima. Budući da mogu utjecati na konvencionalnu terapiju multiple skleroze, liječnici moraju imati na dokazima zasnovane informacije o takvim metodama, a sve kako bi upozorili pacijenta na one neučinkovite i potencijalno štetne i usmjerili ga prema onima niskoga rizika i mogućega povoljnog učinka.

Pojmovi komplementarna i alternativna odnose se na nekonvencionalnu medicinu. Komplementarne metode su određene metode koje su u sprezi s konvencionalnim liječenjem, dok alternativne isključuju konvencionalno liječenje. Najbolji je svakako integralan pristup – istodobna primjena konvencionalnih i nekonvencionalnih metoda liječenja. U proteklih deset do petnaest godina znanstvenici su mnogo učinili kako bi se multipla skleroza razumjela, dijagnosticirala i liječila, no terapijski je učinak još uvijek ograničen, zbog nuspojava ili zbog nepotpune djelotvornosti. Najčešće se to događa kod progresivnog oblika multiple skleroze te simptoma poput poremećaja hoda, slabosti i ataksije.

Zbog ograničenih uspjeha konvencionalne metode u liječenju multiple skleroze mnogi pacijenti pokazuju zanimanje za komplementarnu i alternativnu medicinu. Istraživanja provedena diljem svijeta pokazuju, dakle, da pacijenti oboljeli od multiple skleroze odabiru neku od komplementarnih i alternativnih metoda liječenja, uglavnom u kombinaciji s konvencionalnom medicinom.

Autorica: prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Izvor: Multipla skleroza- bolest s tisuću lica, priručnik za bolesnike i članove njihovih obitelji

Marihuana (kanabis)

Marihuana sadržava kanabinoide, od kojih je najvažniji tetrahidrokanabinol. Smatra se da bi kanabinoidi, zahvaljujući svojoj supresiji prekomjerne neuronalne aktivnosti te imunomodulatornom i neuroprotektivnom djelovanju, teoretski mogli povoljno djelovati na bol, spastičnost i općenito na tijek multiple skleroze.

U eksperimentalnom autoimunom encefalitisu kanabinoidi su pokazali djelovanje na simptome i tijek bolesti. U vrlo ozbiljnom kliničkom ispitivanju utjecaja terapije marihuanom u bolesnika s multiplom sklerozom utvrđeni su subjektivni, ali ne i objektivni dokazi olakšanja simptoma. Tijekom daljnjega dvanaestomjesečnog ispitivanja ustanovljeno je da tetrahidrokanabinol ima male terapijske učinke na poboljšanje spastičnosti i mogućeučinke u odnosu na razvoj nesposobnosti u bolesnika s multiplom sklerozom.

U nekoliko studija upitne kvalitete, oralni oblik kanabisa djelovao je pozitivno na smanjenje mnogih simptoma multiple skleroze, uključujući bol, spastičnost i poremećaje spavanja.

Primjena marihuane popraćena je rizikom mnogih nuspojava, kao što su sedacija, konvulzije, mučnina, povraćanje, smanjena sposobnost za vožnju, pogoršanje koordinacije, loši ishodi trudnoće, pogoršanje respiracije te povećanje rizika od razvoja karcinoma glave, vrata i pluća. Iako znanstvena i klinička istraživanja upućuju na moguće djelovanje marihuane na simptome i tijek multiple skleroze, ona nisu potpuna i konačna. U tijeku su dodatna istraživanja u Velikoj Britaniji. Dodatni otežavajući čimbenik je činjenica da marihuana uzrokuje mnoge nuspojave te da je u mnogim državama ilegalna.

Autorica: prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Izvor: Multipla skleroza- bolest s tisuću lica, priručnik za bolesnike i članove njihovih obitelji

Tai chi

U Kini se tai chi kao komponenta tradicionalne kineske medicine prakticira već stoljećima. Do sada su o učinkovitosti tai chija u bolesnika koji boluju od multiple skleroze provedene samo male studije (nisu bile “slijepe”), koje su rezultirale sugestivnim terapijskim učinkom na spastičnost, hod i emocionalno funkcioniranje.

Tai chi relativno je skupa i općenito sigurna metoda, uz uvijek prisutan rizik od pada i blagih nuspojava, kao što su napetost u mišićima i zglobovima. Trebalo bi je modificirati za bolesnike s određenom nesposobnošću te potpuno izbjegavati kod bolesnika s teškom osteporozom, prijelomima kostiju, akutnim lumbosakralnim sindromom i ozbiljnim ozlje-dama zglobova.

U svakom slučaju, treba provesti ozbiljnija istraživanja kako bi se utvrdila korelacija tai chi metode i multiple skleroze.

Autorica: prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Izvor: Multipla skleroza- bolest s tisuću lica, priručnik za bolesnike i članove njihovih obitelji

Joga

Iako se ova metoda, koja potječe iz Indije otprije mnogo tisuća godina, naširoko prakticira, klinička istraživanja vrlo su ograničena. U jednom dobro osmišljenom kontroliranom kliničkom ispitivanju multiple skleroze utvrđeno je da su se, u odnosu na kontrolnu skupinu, bolesnici koji su vježbali jogu ili uobičajene vježbe osjećali manje umorno.

Joga se općenito dobro podnosi te je, kao i kod tai chija, potrebna modifikacija vježbi za pacijente s određenom nesposobnošću.

Trudnice, bolesnici nestabilna hoda, osobe koji pate od umora, osobe preosjetljive na vrućinu ili one sa značajnijim srčanim, plućnim i koštanim poremećajima trebale bi izbjegavati ili oprezno izvoditi naporne i teške vježbe. Iako je joga relativno jeftina metoda kojom se umanjuje osjećaj umora, potrebna su daljnja istraživanja.

Autorica: prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Izvor: Multipla skleroza- bolest s tisuću lica, priručnik za bolesnike i članove njihovih obitelji

Apiterapija ili liječenje pčelinjim otrovom

Terapija pčelinjim otrovom provodi se tako da se pčele pincetom stavljaju na pojedine dijelove tijela – iznad ramena, na sredinu leđa i lumbalno područje (križa). Istraživači tvrde da određeni sastojci u pčelinjem otrovu ublažavaju upalu i bol, a kombinacija svih njegovih sastojaka pomaže tijelu da se probudi i počne braniti te oporavljati. Apiterapija se, dakle, temelji na tako-zvanoj protuiritaciji – novonastala bol budi imunološki sustav kako bi tijelo proizvelo odgovor koji ublažava učinke postojećeg stanja. Sam tretman nije medicinski detaljno ispitan, iako se već koristio kod pacijenata koji pate od artritisa. U dosad najkvalitetnijem kliničkom istraživanju terapije pčelinjim otrovom u bolesnika s multiplom sklerozom (randomizirana križna studija provedena na 26 bolesnika s relapsno-remitirajućom ili sekundarno progresivnom multiplom sklerozom) nije dokazana učinkovitost u odnosu na aktivnost mjerenu magnetnom rezonancijom, učestalost napadaja, neurološke ispade, umor i sveukupnu kvalitetu života.

Terapija pčelinjim otrovom općenito se dobro podnosi, anafilaksija na ubod pčele javlja se rijetko. Ubode pčele oko oka, za koje se smatra da olakšavaju očne simptome koji se javljaju uz multiplu sklerozu, valja izbjegavati jer mogu uzrokovati optički neuritis. Ukratko, terapija pčelinjim otrovom umjereno je skupa i općenito sigurna metoda, ali bez dokazanog terapijskog učinka u bolesnika s multiplom sklerozom.

Autorica: prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Izvor: Multipla skleroza- bolest s tisuću lica, priručnik za bolesnike i članove njihovih obitelji

Kineska fototerapija

Za kinesku fitoterapiju (liječenje ljekovitim biljkama) nisu provedena stroga, kontrolirana ispitivanja. Nasuprot tome, mnoge kineske biljke (azijski ginseng, astragalus, maitake i reishi gljive) potiču aktivaciju imunološkog sustava (teoretski rizik za pogoršanje multiple skleroze) ili djeluju antagonistički na imunomodulatorno ili imunosupresivno djelovanje lijekova koji se primjenjuju u konvencionalnoj medicini.

Stoga je preporuka da se akupunktura bez bojazni može primjenjivati u bolesnika s multiplom sklerozom, jer je neškodljiva, učinkovita i jeftina, a za razliku od nje, terapija kineskim biljkama je umjereno skupa, rizična i nepoznate djelotvornosti.

Autorica: prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

Izvor: Multipla skleroza- bolest s tisuću lica, priručnik za bolesnike i članove njihovih obitelji