O nama

Savez društava multiple skleroze Hrvatske krovna je i nacionalna organizacija koja okuplja 20 županijskih udruga članica koje u svom članstvu broje preko 2800 osoba oboljelih od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj.

 

Savez društava multiple skleroze Hrvatske (u daljnjem tekstu Savez) je savez društava u koji se zbog osobitog značaja humanosti i promidžbe poradi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze (u daljnjem tekstu osobe sa MS-om) u Republici Hrvatskoj dragovoljno udružuju županijska Društva i Društvo multiple skleroze Grada Zagreba. Savez je nestranačka, nepolitička i neprofitna udruga koja predstavlja svoje članice u promicanju unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze u Hrvatskoj i svijetu. Savez djeluje na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Područja djelovanja sukladno ciljevima Saveza su ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, međunarodna suradnja i demokratska i politička kultura.

Misija

Zaštita i promicanje ljudskih prava, izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple
skleroze, stvarajući uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje dostojanstva i sprječavanja bilo kakve diskiriminacije, snaženje svih oblika društvene solidarnosti, te praćenje primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u RH, Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, promoviranje i praćenje Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, provedba Kodeksa dobre prakse o poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze, Akcijskog plana Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006. – 2015. godine te Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Vizija

Aktivno sudjelovati u razvoju cjelokupnog društva, orijentirajući se prvenstveno na osobe oboljele od multiple skleroze, zajedno sa ostalim temeljnim udrugama, svojim članicama, ostalim udrugama civilnog društva i cjelokupnom zajednicom na promicanju i unaprijeđenju liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite socijalnih prava osoba oboljelih od multiple skleroze u zemlji i svijetu.

Savez društava multiple skleroze Hrvatske je članica:

Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske- ZSOIH
European MS platform – EMSP

Koalicija udruga u zdravstvu

Članice SDMSH-a

Društvo multiple skleroze Bjelovarsko bilogorske županije
Društvo multiple skleroze Brodsko posavske županije
Društvo multiple skleroze Dubrovačko neretvanske županije
Društvo multiple skleroze Grada Zagreba
Društvo multiple skleroze Istarske županije
Društvo multiple skleroze Karlovačke županije
Društvo multiple skleroze Koprivničko križevačke županije
Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije
Društvo multiple skleroze Ličko senjske županije
Društvo multiple skleroze Međimurske županije
Društvo multiple skleroze Osječko baranjske županije
Društvo multiple skleroze Požega
Društvo multiple skleroze Primorsko goranske županije
Društvo multiple skleroze Splitsko dalmatinske županije

Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko moslavačke županije
Društvo multiple skleroze Šibensko kninske županije
Društvo multiple skleroze Varaždinske županije
Društvo multiple skleroze Virovitičko podravske županije
Društvo multiple skleroze Vukovarsko srijemske županije
Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije
Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Stručna služba SDMSH-a

Branka Lukić, predsjednica SDMSH

Željko Pudić, dopredsjednik SDMSH

Dijana Roginić, Izvršna direktorica
Željka Antunović, administratorica Baze podataka SDMSH i savjetnica SOS-MS telefona
Tanja Malbaša, koordinatorica projekata i programa SDMSH

Lucija Dugorepec, voditeljica/koordinatorica EU projekta

Podijelite svoju PRIČU!

Pročitaj priče drugih!