Pročitaj više o MS virtualnom savjetniku
O Ivanu Fistoniću
O Terezi Gabelić
O Diani Balen
O Borisu Blažiniću
O Martini Bračun
O Maši Malenici
O Goranu Arbanasu
O Sandri Nađ Škegro
O Ani Badovinac

O Sandri Nađ Škegro

dr. Sandra Nađ Škegro
specijalist urolog

 

Subspecijalist urodinamike i neurologije

 

Završila sam Medicinski fakultet u Zagrebu. Od 2007. -2012. specijalizirala sam urologiju u KBC Zagreb, gdje radim u Klinici za urologiju.

 

2018. godine položila sam subspecijalistički ispit iz urodinamike i neurourologije. Završila sam poslijediplomski studij Management u zdravstvu, te završavam doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Vodim Tim za urodinamiku koji uz subspecijalistu urodinamike i neurologije čine specijalist urolog i specijalist neurolog kao i educirane medicinske sestre. Tim se kroz Centar za urodinamiku bavi cijelokupnom urološkom i urodinamskom obradom te konzervativnim i kirurškim liječenjem bolesnika s različitim funkcionalnim poremećajima mokrenja, među kojima znatan dio čine i neurološki bolesnici.

O Sandri Nađ Škegro

dr. Sandra Nađ Škegro
specijalist urolog

 

Subspecijalist urodinamike i neurologije

 

Završila sam Medicinski fakultet u Zagrebu. Od 2007. -2012. specijalizirala sam urologiju u KBC Zagreb, gdje radim u Klinici za urologiju.

 

2018. godine položila sam subspecijalistički ispit iz urodinamike i neurourologije. Završila sam poslijediplomski studij Management u zdravstvu, te završavam doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Vodim Tim za urodinamiku koji uz subspecijalistu urodinamike i neurologije čine specijalist urolog i specijalist neurolog kao i educirane medicinske sestre. Tim se kroz Centar za urodinamiku bavi cijelokupnom urološkom i urodinamskom obradom te konzervativnim i kirurškim liječenjem bolesnika s različitim funkcionalnim poremećajima mokrenja, među kojima znatan dio čine i neurološki bolesnici.

Projekt Virtualni MS Savjetnik u 2024. godini financiran je od strane: