Stručni suradnici

Stručni suradnici Saveza društava multiple skleroze u kreiranju sadržaja Baze znanja kao jedinstvenog mjesta za educiranje i informiranje oboljelih od multiple skleroze su vrhunski stručnjaci koji se bave liječenjem i istraživanjem multiple skleroze u RH

 

PROF. DR. SC. VANJA BAŠIĆ KES, DR. MED., KBC SESTRE MILOSRDNICE

Profesorica Vanja Bašić Kes je diplomirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te specijalizirala neurologiju na Klinici za neurologiju, Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ (KBCSM). Znanstveno-stručno se osposobljavala u Velikoj Britaniji na King’s College Hospital u Londonu, Velika Britanija te na Weill-Cornell College u Salzburgu, Austrija. Predstojnica je Klinike za neurologiju, KBCSM i pročelnica Zavoda za neuroimunologiju, neurogentiku i bol, Klinike za neurologiju. Profesorica Bašić Kes je i pročelnica Katedre za neurologiju, Stomatološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te docent na Katedri za neurologiju, Medicinskog fakulteta u Osijeku.

DR.SC. TEREZA GABELIĆ, DR.MED., Klinika za neurologiju, KBC Zagreb

Doktorica Gabelić radi kao specijalist neurolog u Klinici za neurologiju, Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb. U svibnju 2014. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Procjena oštećenja moždanoga debla vestibularnim evociranim miogenim potencijalima (VEMP) u relapsnoremitirajućoj multiploj sklerozi“. Od rujna 2012. do rujna 2013. godine bila je na znanstvenom usavršavanju u Americi, Buffalo, New York, gdje je radila na projektu „Genetic, environmental, immunologic and visual correlates of magnetic resonance imaging in multiple sclerosis” pod mentorstvom prof.dr. Roberta Živadinova. Od 2014. godine aktivno sudjeluje kao istražitelj u projektu „Brainstem Evoked Potentials Score and Composite Autonomic Scoring Scale as a Predictors of Disease Progression in Clinically Isolated Syndrome“ koji je sponzoriran od Hrvatske zaklade za znanost. Sudjeluje u nekoliko kliničkih studija kao i znanstvenih projekata iz kojih je publicirano više radova koji su objavljeni u domaćim kao i internacionalnim časopisima. Doktorica Gabelić aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na Klinici za neurologiju. Glavna područja interesa su multipla skleroza i neurofiziologija.

Prof.dr.sc. MARIO HABEK, dr.med. specijalist neurologije, subspecijalist neuroimunologije, Klinika za neurologiju KBC Zagreb, profesor Medicinskog fakultetua Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Odmah nakon završetka studija postao je znanstveni novak na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a godinu kasnije dobio je specijalizaciju iz neurologije. Doktorsku disertaciju obranio je 2010. godine iz područja multiple skleroze, najčešće bolesti mladih odraslih osoba koja dovodi do trajne onesposobljenosti u slučaju da se dijagnoza ne postavi na vrijeme i ne započne pravodobno liječenje. U svrhu daljnje edukacije Mario Habek boravio je u Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School u Bostonu te Tel-Aviv Sourasky Medical Center, u Tel Avivu. Godine 2011. dobio je nagradu Medicinskoga fakulteta za iznimnu znanstvenu produktivnost u projektnom razdoblju 2007. -2011. Područje njegova znanstvenog djelovanja su multipla skleroza, klinička neurofiziologija, poremećaji autonomnoga živčanog sustava i vrtoglavice.

PRIM.DR.SC. GORAN ARBANAS DR.MED., KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Psihijatar, psihoterapeut, FECSM, predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju

Subspecijalizaciju iz psihoterapije započinje 2007. godine, te 2009. godine polaže
subspecijalistički ispit. Pitanjima seksualnosti, kao i transrodnosti i transseksualnosti dr. Arbanas bavi se unazad petnaest godina. Završio je edukaciju iz seksualne terapije i jedan je od osnivača Hrvatskog društva za seksualnu terapiju, kojem je od osnutka do danas predsjednik. Također je završio edukacije iz seksualne medicine te sudjeluje u radu Europske seksološke federacije, u komisiji za edukaciju iz seksualne terapije. Godine 2012. položio je europski specijalistički ispit iz seksualne medicine i stekao naziv FECSM.

Profesor psihologije i psihoterapeut BORIS BLAŽINIĆ, sudski vještak sudski vještak za psihologiju, terapeut, predavač, trener…

Specijalizirao Transakcijsku analizu, NLP (DVNLP Trainer) i hipnoterapiju. Od BesserSiegmund Instituta licencirani Business, Mental, Work-Health Balance i Wingwave Coach. Završio program naprednih tehnika iz područja kvantne psihologije Quantum Entrainment kod Dr. Frank Kinslow-a. Gostovao je u preko 300 televizijskih i radio emisija afirmirajući razvoj ljudskih potencijala. Program Total Balance Management© je kao autor prezentirao na europskoj i svjetskoj konferenciji kontrolora leta na Gran Canaria u Španjolskoj. Potpredsjednik je stručno savjetodavnog tijela Saveza društva multiple skleroze Hrvatske i 20 godina aktivno volonterski pomaže razvoju potencijala i povećanju kvalitete života oboljelih od multiple skleroze. Koautor je knjige „Kako živjeti s multiplom sklerozom?“ i „Vjera i zdravlje“. Autor je programa za oboljele «Duhovnost i samoizlječenje», te je jedan od osnivača i član upravnog odbora Centra za duhovnu medicinu. Prema njegovom programu je polaznica gđa. Ljiljana Trkulja, napisala knjigu „Skrivena snaga“. Knjigu o promjeni, o pronalaženju novog smisla, vodiču zdravima i oboljelima kako pronaći i probuditi unutarnju snagu, priču o ponovnom pronalasku sebe.

Prim.mr.sc. Diana Balen

Prim.mr.sc. Diana Balen radi u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Sestre milosrdnice. Bavi se liječenjem i rehabilitacijom odraslih osoba s mišićnokoštanim bolestima, EMNG dijagnostikom i ultrazvučnom dijagnostikom lokomotornog sustava. Posebna polja interesa su joj liječenje i rehabilitacija bolesnika s kroničnim muskuloskeletnim i neuromuskularnim bolestima, vertebrogenim tegoba, mišićnokoštanom boli i osteoporozom. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova te priopćenja. Aktivno je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, uključujući svjetske, europske, mediteranske i hrvatske kongrese fizikalne i rehabilitacijske medicine, svjetske kongrese osteoartritisa, osteoporoze i mišićnoskeletnih bolesti, te brojinim simpozijma, predavanjima, tečajevima I. kategorije, radionicama, uključujući i višetjedne edukacije iz rehabilitacijske medicine u Salzburgu (Austrija) i iz EMNGa u Uppsali (Švedska). Vanjska je suradnica Kineziološkog fakulteta i gošća predavačica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorica je specijalizantima iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Magistrirala je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon gotovo 20 godišnjeg liječničkog staža te 10 godišnjeg kliničkog specijalističkog staža stekla je naziv primarijus.

Članica je Hrvatskog društva za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te Hrvatskog vertebrološkog društva.

 

Dr. Martina Bračun

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za ženske bolesti i porođaje u Petrovoj, završila je i specijalistički poslijediplomski studij „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u KB Sveti Duh. Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva završila je u OB Zabok, gdje je i stekla početna klinička iskustva. Početkom uže specijalizacije dr. Bračun je provela neko vrijeme na edukaciji na Odjelu za reproduktivnu medicinu Kliničke bolnice u Gentu, Belgija (voditeljica prof. Petra de Sutter), koji je jedan od vodećih IVF centara u Europi. Nakon obrane teme doktorata planira završiti i poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Također je završila nekoliko domaćih i inozemnih tečajeva:
„Assisted Human Reproduction – Clinical and Labaratory Aspects“ u organizaciji Europskog društva za reproduktivnu medicinu (ESHRE);
Hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
„Modern Contraception in the modern World“ u organizaciji Europskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (ESC);
„Praktična primjena 3D UZV u ginekologiji i opstetriciji“ u organizaciji međunarodne akademije ultrazvuka u medicini (iAMU).
Uže područje interesa dr. Bračun su reproduktivna medicina i minimalno invazivni kirurški zahvati (histeroskopije i laparoskopije) u ginekologiji. Također je zanima UZV dijagnostika (2D/3D/4D).
Sudjeluje na stručnim skupovima iz područja ginekologije i porodništva. Koautor je nekoliko znanstvenih članaka i poglavlja knjige s područja minimalno invazivne ginekološke kirurgije te je sudjelovala u organizaciji nekoliko kongresa i tečajeva 1. kategorije iz ginekološke endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem.

prof. dr. sc. Maša Malenica dr. med.

Od 2005. zaposlena je u KBC-u Sestre milosrdnice kao liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije te je dvije godine radila kao profesorica u Srednjoj medicinskoj školi iz nastavnog područja pedijatrije. 2002. godine položila je tečaj iz toksikologije te dobila dozvolu za rad s otrovima, a 2007. položila je Europski tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi. 2012. je završila tečaj iz ultrazvuka mozga. Godine 2009. stekla je doktorat znanosti obranivši temu „Polimorfizmi gena CYP2C9 i 2C19 u djece s epilepsijom”.

 

Od 2010. je specijalist pedijatar, a od 2013. viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docent.

 

Školovanje, radno iskustvo i znanstveno napredovanje
Osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar (MIOC) do treće godine s izvrsnim uspjehom završila je u Zagrebu. Srednju je školu s izvrsnim uspjehom završila u Sjedinjenim Američkim Državama (Blacksburg High School, Virginia). Budući da je postigla akademski uspjeh koji ju je svrstao u 1 % najboljih studenata u SAD-u, nagrađena je akademskim odlikovanjem tadanjeg predsjednika SAD-a Georga Busha, a kako osvaja 4. mjesto na saveznom natjecanju iz znanja i opće kulture, prima akademsku stipendiju za Sveučilište Notre Dame gdje je 1996. diplomirala molekularnu biologiju i kliničku psihologiju s izvrsnim prosjekom te dobila naslov summa cum laude za najboljih 1 % studenata u Americi.

 

Tijekom i nakon završenog studija radila je kao znanstveni novak na Johns Hopkins Medical School i na National Institute of Health (NIH) te se potom vratila u Hrvatsku i u lipnju 2002. diplomirala i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu među 10 % najboljih studenata godine.

 

Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer fiziologija/imunobiologija, upisala je 1998., a specijalistički poslijediplomski studij iz kliničke pedijatrije upisala je 2006. godine. Od 2005. zaposlena je u KBC-u Sestre milosrdnice kao liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije te je dvije godine radila kao profesorica u Srednjoj medicinskoj školi iz nastavnog područja pedijatrije. 2002. godine položila je tečaj iz toksikologije te dobila dozvolu za rad s otrovima, a 2007. položila je Europski tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi. 2012. je završila tečaj iz ultrazvuka mozga. Godine 2009. stekla je doktorat znanosti obranivši temu „Polimorfizmi gena CYP2C9 i 2C19 u djece s epilepsijom”.

 

Od 2010. je specijalist pedijatar, a od 2013. viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docent. Od 2012. započinje subspecijalizaciju iz dječje neurologije, a iste godine postaje i viši predavač na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Zaštita zdravlja djeteta. Od 2012. nastavu održava i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu predmeta Temelji liječničkog umijeća, te na Pravnom fakultetu u sklopu poslijediplomskog predmeta Prava djece. Od 2014. je subspecijalist dječje neurologije. Trenutačno je zaposlena kao voditeljica Odjela za neuropedijatriju Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice i Predstojnica Poliklinike KLinike za pedijatriju. Voditelj je EpiCARE centra – Europskog referentnog centra za rijetke epilepsije dječje dobi.

 

Sudjelovanje u radu društava
Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za dječju neurologiju, Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Udruge za borbu protiv epilepsije, Hrvatskog društva za rijetke bolesti, European Pediatric Neurology Society (EPNS) i American Epilepsy Society (AES). Od 2012. članica je Upravnog odbora Hrvatske lige protiv epilepsije, ogranka Internacionalne lige protiv epilepsije (ILAE). Vodi i Savjetovalište za djecu s epilepsijom. Završila je intenzivnu edukaciju iz područja epileptologije na klinici Cleveland Epilepsy Center u Ohiju, SAD.

 

Radovi i sudjelovanje na znanstvenim skupovima
Recenzent je u časopisu Paediatria Croatica i Acta Clinica Croatica. Mentorica je na dvadeset diplomskih radova i doktorskoj disertaciji. Također je mentorica četirima liječnicima stažistima. Tijekom rada na Klinici za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice aktivno je sudjelovala na većem broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Govori engleski, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

dr. Sandra Nađ Škegro
specijalist urolog
subspecijalist urodinamike i neurologije

Završila sam Medicinski fakultet u Zagrebu. Od 2007. -2012. specijalizirala sam urologiju u KBC Zagreb, gdje radim u Klinici za urologiju.
2018. godine položila sam subspecijalistički ispit iz urodinamike i neurourologije. Završila sam poslijediplomski studij Management u zdravstvu, te završavam doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Vodim Tim za urodinamiku koji uz subspecijalistu urodinamike i neurologije čine specijalist urolog i specijalist neurolog kao i educirane medicinske sestre. Tim se kroz Centar za urodinamiku bavi cijelokupnom urološkom i urodinamskom obradom te konzervativnim i kirurškim liječenjem bolesnika s različitim funkcionalnim poremećajima mokrenja, među kojima znatan dio čine i neurološki bolesnici.

doc. dr. sc. Barbara Barun, dr. med, specijalist neurologije

International Sleep Disorder Specialist

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila sam 2005. godine, a godinu dana nakon toga sam zaposlena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na istraživačkom projektu “Molekularne i dijagnostičke osnove demijelinizacijskih bolesti”.

Za vrijeme specijalizacije iz neurologije provela sam stručno usavršavanje i znanstveno – istraživački rad u Neuroimmunology Unit, Montreal Neurological Institute and Hospital, McGill University na temelju čega sam obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Serum Inlfammatory Factors as Markers of Daily Somnolence/Fatigue in Patients with Multiple Sclerosis”.

Od 2012. zaposlena sam kao neurolog u Referentnom centru za Od 2012. zaposlena sam kao neurolog u Referentnom centru za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava, Klinike za neurologiju, KBC Zagreb, a od siječnja 2013. voditelj sam laboratorija za polisomnografiju Klinike za neurologiju, KBC Zagreb te sam završila 2. stupanj bihevioralne-kognitivne terapije. Također sam zaposlenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu višeg asistenta poslijedoktoranda na Katedri za neurologiju.

Somnološku edukaciju i međunarodnu suradnju sam provela na Centro Medizina di Sonno, Fondazione San Raffaele, Milano, Italy i u Laboratory of Sleep Research, Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, University of Bologna, Italy, a 2014. godine sam završila Edinburgh Sleep Medicine Course, te VIREPA distance education course “Epilepsy and Sleep”- basic part, a iduće godine VIREPA distance education course “Epilepsy and Sleep&”- clinical part. Završila sam 2. stupanj edukakacije iz bihevioralno-kognitivne psihoterapije. Certificirani sam međunarodni somnolog od strane World Association of Sleep Medicine.

Član sam Hrvatsko neurološkog društa, član Upravnog odbora Hrvatskog somnološkog društva, član European Academy of Neurology i predstavnik Republike Hrvatske u “Sleep Panel” istog te član European Sleep Research Society.

Autor sam znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjizi u području somnologije i neuroimumologije.

Doc.dr.sc. Ivan Fistonić, prim.dr.med.

Specialist ginekologije i opstetricije

Subspecialist humane reprodukcije

Rođen u Zagrebu, 28.03.1955.

 

Docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Docent Zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu

Profesor Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Znanstveni savjetnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ravnatelj Instituta za žensko zdravlje, Zagreb

Osnivač i član Upravnog odbora Hrvatskog društva za menopauzu (HRDM)  Hrvatskog liječničkog zbora

Faculty Expert u Laser and Health Academy (LAHA), Ljubljana, Slovenia

Predstavnik HRDM u Council of Affilated Menopause Societies (CAMS) pri International Menopause Society (IMS)

Član Advisory Board u European Menopause and Andropause Society (EMAS)

Sudski vještak za ginekologiju i opstetriciju Županijskog suda u Zagrebu

Polja znanstvenog i stručnog interesa: humana reprodukcija- menopauza, rekonstruktivna i estetska ginekologija, primjena lasera i radiofrekvencije u ginekologiji

Pionir u neinvazivnoj primjeni lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i sindroma relaksirane rodnice

Ivana Mostarac, dipl. soc. radnica

Rođena sam 6. srpnja 1977. godine u Zagrebu gdje sam završila osnovnu školu, Gornjogradsku gimnaziju te Studijski centar socijalnog rada na Pravnom fakultetu.

Diplomirala sam 2004. godine te stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika.

U sustavu socijalne skrbi zaposlena sam od 2012. godine. Prethodno sam radila u privatnom sektoru, u nekoliko stranih kompanija  (Renault Nissan Hrvatska, Cisco Systems, Unicredit Leasing ) gdje sam stekla vrijedno iskustvo u radu na Odjelima vezanim uz kontakte sa strankama.

Posljednjih 8 godina zaposlena sam u Centru za socijalnu skrb Zaprešić. Od 2018. godine radim na Odjelu za novčana davanja. Prethodno sam radila u stručnom timu  za zaštitu djece, braka i obitelji.

Tijekom rada u sustavu socijalne skrbi, prošla sam razne edukacije vezano uz područje zaštite od nasilja u obitelji, posvojenje, udomiteljstvo, prava osoba s invaliditetom i sl.

Svoj posao doživljavam prije svega kao poziv, a potom kao zanimanje, obzirom da sam oduvijek izrazito senzibilizirana za potrebe ranjivih skupina stanovništva (djeca, mladi,  starije osobe, osobe s invaliditetom, siromašni).

Udana sam i majka sam troje djece u dobi od 15, 13 i 5 godina. S obitelji živim u Novom Zagrebu.

dr. sc. Žarko Bakran, dr.med.

spec. fizijatar,  naslovno nastavno zvanje docenta 2013. na Medicinskom fakultetu Osijek i reizbor 2019. godine na Medicinskom fakultetu Osijek i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Postdiplomska edukacija EMNG i UZV lokomotornog sustava. Edukacija o indikacijama za liječenje botulinum toksinima A i B provedena u Engleskoj 2003. godine u dva navrata, a potom i u Njemačkoj, Poljskoj, Švicarskoj, Norveškoj,  a unazad 10-k godina postaje edukator o mogućnostima liječenja spazma, fokalnih distonija, kroničnih migrena, hipersalivacije u zemlji i inozemstvu. Mentor i komentor specijalizanata iz fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i studenata fizioterapije. Objavio više od 60 stručnih i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu od kojih je 10 objavljeno  u časopisima koji su indeksirani u  CC. Sudjeluje u nastavi na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapije. Pročelnik je Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Doc.dr.sc. Ana Badovinac

Ana Badovinac rođena je 13. listopada 1982. godine u Zagrebu gdje završava osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića i V. gimnaziju. 2001. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2007. godine obranom diplomskog rada na Zavodu za parodontologiju.

Jednogodišnji pripravnički staž odradila je u Stomatološkoj poliklinici Zagreb. U travnju 2009. počinje raditi kao asistent na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij Dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2013. godine obranom disertacije pod naslovom „Proteomska analiza epitelnoga i vezivnog tkiva parodonta kod pacijenata s agresivnim parodontitisom“.

Specijalistički ispit iz parodontologije polaže 2014. godine, a 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studije Dentalne medicine.

2014. godine dobitnica je Robert Frank međunarodne znanstvene nagrade IADR-a, te druge nagrade na IADR Hatton natjecanju 2015. godine. Obje nagrade osvojila je u kategoriji senior clinical research za istraživanje pod naslovom „Proteomic analyses of gingival tissue in patients with aggressive periodontitis“.

2016. godine postaje docentica na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u izvođenju i organizaciji nastave i tečajeva.

Znanstvene aktivnosti su joj usmjerene na patogenezu i proteomska istraživanja parodontnih bolesti, nekiruršku parodontnu terapiju, parodontnu medicinu i upotrebu hijaluronske kiseline u parodontologiji.

 

Autorica je i koautorica više znanstvenih i stručnih radova, brojnih kongresnih priopćenja i poglavlja u knjigama. Aktivno je sudjelovala na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i kongresima. Tajnica je i članica Hrvatskog parodontološkog društva i ambasadorica Europske federacije za parodontologiju (EFP) za Hrvatsku.

Služi se hrvatskim, engleskim i talijanskim jezikom te je majka dvoje djece.

Mario Josipović, dr. sc., spec. ortopedije

Mario Josipović, dr.med., specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije koštanozglobnog sustava, bavi se primarno liječenjem ozljeda i oštećenja ramena. Doktor Josipović specijalizirao se za artroskopske i otvorene zahvate na ramenu i koljenu, uključujući sportske i degenerativne ozljede, a bavi se i liječenjem degenerativnih bolesti zgloba kuka te liječenjem sportskih ozljeda.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006.godine. Specijalizaciju iz ortopedije završio je 2013.godine u Klinici za ortopediju Šalata, KBC-a Zagreb gdje radi kao liječnik specijalist. Trenutno je polaznik znanstvenog postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja Biomedicine i zdravstva. Predavač je na dodiplomskoj nastavi studentima Medicinskog fakulteta te na postdiplomskoj nastavi specijalizantima ortopedije i traumatologije na kolegijima iz ramena, koljena i sportske traumatologije. Također, predavač je na specijaliziranim kirurškim i ortopedskim tečajevima za mlade liječnike, specijalizante te domaće i strane studente medicine.

Podijelite svoju PRIČU!

Pročitaj priče drugih!